Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων στο Δήμο Ηλιούπολης

Με την αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων να έχει αρχίσει, εν μέσω πανδημίας, εύλογο είναι το ερώτημα αν ο Δήμος Ηλιούπολης έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα για την προστασία των μαθητών και των διδασκόντων. Τον περασμένο Μάιο το θέμα της επαναλειτουργίας των σχολείων αποτέλεσε αντικείμενο εκτενών συζητήσεων, τόσο της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τότε πέρασαν τρεις μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ποιες ήταν οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις που έγιναν με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των σχολείων, ειδικά στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες συνθήκες για την επαναλειτουργία τους σε συνθήκες πανδημίας;

Στις 24/8/20 υπήρξε μία προκήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων συσκευών απολύμανσης, αντισηπτικού υγρού ανέπαφης διανομής (touch free) για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου μας.

Εύλογα είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με τον χρόνο της προκήρυξης, την ποσότητα , τα είδη και το κόστος: σχεδόν 25.000 ευρώ για εννέα (9) Dispenser Touch Free 127cm , είκοσι επτά (27) Dispenser Touch Free και τριάντα έξι (36) συσκευασίες 4 λίτρων καθαριστικού χεριών. Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η προκήρυξη αναφέρει μόνο τα νηπιαγωγεία και δημοτικά.

Με δεδομένη την ύπαρξη στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσού πλέον των 230.000 ευρώ στον κωδικό 00.6495.0014 για την κάλυψη των αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού - Covid-19, θέλουμε να ρωτήσουμε τη διοίκηση του Δήμου αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων της πόλης, αλλά και των βρεφονηπιακών σταθμών, σε αυτόματες συσκευές απολύμανσης ,αντισηπτικού υγρού, ανεπαφής διανομής (touch free).

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Έως πότε ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας και την ανοχή μας;Στις Τετάρτη 19/8 μας κοινοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας που τα υπογράφει ο προϊστάμενός της κος Νικόλαος Καραβέλος. Το πρώτο φέρει αρ. πρωτοκόλλου στις 20/7/20 και το δεύτερο στις 13/8/20. Το πρώτο έγγραφο αποτελεί μία πρώτη κατάθεση των απόψεων της Υπηρεσίας επί των θεμάτων που αφορούν την ΣΜΠΕ για τον Υμηττό, ύστερα από ανάθεση του δημάρχου προκειμένου να διατυπωθεί η νομική άποψη για προσφυγή κατά της ΣΜΠΕ. 
Το δεύτερο έγγραφο αποτελεί την ολοκληρωμένη τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας και ο προϊστάμενος της επισημαίνει τις απαραίτητες προσθήκες που πρέπει να γίνουν και να επισημανθούν στο τελικό σχέδιο του εγγράφου του Δήμου προς το ΥΠΕΝ. Παρόλα ταύτα στο έγγραφο που στάλθηκε δεν λαμβάνεται υπ' όψη ούτε η άποψη της υπηρεσίας σχετικά με την δημιουργία κοιμητηρίου ,αλλά ούτε επισημαίνεται ξεκάθαρα και με τρόπο εμφατικό, η διαχρονική θέση του Δήμου για απομάκρυνση του ΚΥΤ ανεξάρτητα της ισχύος του.
Όμως εγείρονται και άλλα ερωτηματικά σε σχέση με την στάση του Δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ζητάει το έγγραφο της 20/7 να κοινοποιηθεί μέσω του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό όμως δεν έγινε. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μη ενεργοποίηση της αρμόδιας για το θέμα διαπαραταξιακής επιτροπής, και της μη ενημέρωσης των δημοτικών παρατάξεων έρχεται να ενισχύσει τα όσα επισημάναμε με την τελευταία ανακοίνωση μας για την αφερέγγυα , ασυνεπή και αδιαφανή στάση του δημάρχου και της διοίκησης του δήμου. (https://bit.ly/3iTgEOK ).
Η ευθύνη για την μη κοινοποίηση του εγγράφου της νομικής υπηρεσίας στις 20/7 βαραίνει τον πρόεδρο του Δ.Σ, εκτός και αν άλλοι του επέβαλλαν να πράξει με αυτόν τον τρόπο. Ως παράταξη έχουμε τονίσει επανειλημμένες φορές την αναποτελεσματικότητα του προεδρείου  να πράξει έστω και τα αυτονόητα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του. (https://bit.ly/3hkOpIc )

Εύλογα ύστερα από τα παραπάνω  προκύπτουν τα ερωτήματα : 
1) Για ποιούς λόγους δεν κοινοποιήθηκε εγκαίρως το έγγραφο της 20/7/20 της Νομικής Υπηρεσίας στους δημοτικούς συμβούλους, ποιά είναι η σκοπιμότητα της καθυστερημένης κοινοποίησής τους; 
2) Γιατί υπάρχουν δυο έγγραφα της νομικής υπηρεσίας και δεν λαμβάνει υπόψη ο Δήμαρχος το αρχικό έγγραφο στη επίσημη τοποθέτηση του;
3) Γιατί απαντά ο Δήμαρχος στη δημόσια αρχή που ζήτα από το δημοτικό συμβούλιο να διατυπώσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εγγράφως τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ; 
4) Έως πότε ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα εμπαίζουν τη νοημοσύνη μας και την ανοχή μας;

Μάλλον απαιτείται να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα που  θεωρούσαμε ότι θα ήταν αυτονόητα για τον Δήμαρχο. Θεσμική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο , να εκφράζει τις θέσεις του Δήμου σε θέματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος και όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν την τοποθέτηση του Δήμου  εγκρίνει με αποφάσεις του την επίσιμες θέσεις του Δήμου .Υποχρέωση του Δημάρχου αποτελεί η προάσπιση  και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πόλης και των κατοίκων της, να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και να ασκεί τα καθήκοντά του με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα είναι  υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων του συνιστά σοβαρή παράλειψη ,που ανάλογα την σοβαρότητα της δύναται να θεωρηθεί ακόμα και παράβαση καθήκοντος. Όμως ακόμα πιο σοβαρό λάθος αποτελεί, η σιωπήρη αποδοχή και η ανοχή, με σποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται  συμφέροντα των πολιτών της Ηλιούπολης .

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Ο Δήμαρχος υπονομεύει ανεπανόρθωτα τον ρόλο της Ηλιούπολης στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ευρύτερη περιοχή!

Ο Δήμαρχος, στην προσπάθεια του να καλύψει τα λάθη και τις άστοχες ενέργειές του στον χειρισμό σοβαρών θεμάτων όπως του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ Ηλιούπολης-Αργυρούπολης), του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και του διαδημοτικού κοιμητηρίου, θέλει να προσβάλει νομικά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον Υμηττό και το επερχόμενο Π.Δ, όμως το μόνο που καταφέρνει είναι να προσβάλλει την αντίληψη και την κρίση των δημοτών της Ηλιούπολης.

Στο δημοτικό συμβούλιο στις 8/7/2020 ο «δημοκράτης» Δήμαρχος ζητούσε από τους δημοτικούς συμβούλους να προστατεύσουν το δημοτικό συμβούλιο από την παρουσία του επικεφαλής της παράταξης κ. Γαβριήλ Αραμπατζή. Με την προχειρότητα , την αφερεγγυότητα και την ασυνέπεια που τον διακρίνουν, αναρωτιόμαστε με τη σειρά μας με ποιο τρόπο θα προστατευτεί η Ηλιούπολη και οι κάτοικοί της από τη δική του παρουσία και τις αμφιλεγόμενες τακτικές του.

Ο Δήμαρχος απέστειλε στις 14/8/20 έγγραφο με τις απόψεις του σχετικά με τη ΣΜΠΕ για τον Υμηττό, χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση με την κοινωνία, με φορείς  πολιτών και δημοτών.

1) Ο Δήμαρχος εμφανίζεται για μια ακόμη φορά ασυνεπής. Στην έκτακτη συνεδρίαση στις 18/7/20 είχε ανακοινώσει την αποστολή, ύστερα από 2 εβδομάδες, στους επικεφαλής των παρατάξεων εγγράφου με τα επιχειρήματα της νομικής και της τεχνικής υπηρεσίας σχετικά την ΣΜΠΕ. Επιπλέον είχε ανακοινώσει τη σύγκλιση της διαπαραταξιακής επιτροπής , η συγκρότηση της οποίας αποφασίστηκε στις 18/7/20 , εντός μίας εβδομάδας. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, τονίζοντας για άλλη μία φορά την ΑΣΥΝΕΠΗ, ΑΦΕΡΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΑΣΗ του Δημάρχου.

2) Ο Δήμαρχος δε ζητάει απόσυρση της ΣΜΠΕ για τον Υμηττό, όπως διατεινόταν κατά την έκτακτη συνεδρίαση στις 18/7/20, πιθανώς γιατί αυτά που έλεγε στη συνεδρίαση δεν είχαν βάση και ήταν άτοπα .

3) Ο Δήμαρχος περιορίζεται σε ιστορικές αναφορές και σε κατάθεση απόψεων, σε μία απλή, δηλαδή, «έκθεση ιδεών», αφού δε ζητάει την απομάκρυνση του ΚΥΤ , όπως έχει αποφασιστεί σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Παράλληλα κάνει γνωστή την ύπαρξη δύο κέντρων υψηλής τάσης  150ΚV , και όχι ενός όπως ήταν γνωστό στους περισσότερους μέχρι σήμερα. Άρα ήδη μιλάμε για δυο ΚΥΤ στην περιοχή.

4) Σχετικά με το ΣΜΑ , αναφέρεται στο γεγονός του μικρού χρονικού διαστήματος των 3 ετών για την προσωρινή νομιμοποίηση του και φαίνεται να ελπίζει σε μια διαιώνιση της προσωρινής νομιμοποίησης , προβάλλοντας την αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικού χώρου μεταφοράς του. Η επιλογή ένταξης του γκαράζ στον συνολικά χαρακτηριζόμενο χώρο ως ΣΜΑ μάλλον δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ήταν καλύτερο να περιοριζόταν στον πραγματικό και πολύ μικρότερο χώρο του υπάρχοντος ΣΜΑ. Καμία αναφορά δε γίνεται για τη Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που τρέχει και λήγει στις 22 Αυγούστου.

5) Ο Δήμαρχος στο έγγραφο του δεν κάνει καμία αναφορά στο θέμα του κοιμητηρίου , αφού στην ουσία αποδέχεται σιωπηρά τα προβλεπόμενα στη μελέτη για τη δημιουργία διαδημοτικού κοιμητηρίου, υποδεικνύοντας μόνο τυπικές διορθώσεις σε λάθη διατύπωσης.

Η επιστολή του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας προκαλεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τη συνεργασία της δημοτικής αρχής με τη Νομική Υπηρεσία. Είχε ρωτήσει ο Δήμαρχος τη γνώμη της , πριν κάνει τις βαρύγδουπες προτάσεις για την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για τη δημιουργία διαδημοτικού κοιμητηρίου; O προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη. Δυστυχώς οι δημοτικοί σύμβουλοι πληροφορήθηκαν την επιστολή της νομικής υπηρεσίας από τοπικά site και μέσω θεσμικής οδού.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει εκλεγεί ώστε να εργαστεί για το καλό της πόλης μας. Οι σπασμωδικές κινήσεις του Δημάρχου εκθέτουν όλο το συμβούλιο και, δυστυχώς, υπονομεύουν τον ρόλο της Ηλιούπολης στη λήψη αποφάσεων για ζωτικής σημασίας θέματα της ευρύτερης περιοχής.